ติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เลขที่ 65 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

โทร 0 3452 1118 – 9 ต่อ 109