ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2565 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม”สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”